CARE COACHING DEMENTIE

Care coaching is het ondersteunen van cliënten in hun eigen regie voeren. Gecertificeerde care coaches denken met de cliënt mee en kijken mee hoe hij/zij de ziekte/aandoening in zijn/haar leven inpast. De cliënt laten inzien dat het leven niet draait om het ziek zijn. Alleen care coaching heeft een positief effect op de eigen regie, weerbaarheid, zelfvertrouwen, kwaliteit van leven en participatie van cliënten. De cliënt krijgt een actieve rol en neemt verantwoordelijkheid over zijn eigen leven, gedrag en gezondheid.

Wanneer care coaching?

Als zelfmanagement bij cliënten niet meer lukt. Zelfmanagement is het individuele vermogen om goed om te gaan met symptomen, behandeling, lichamelijke, psychische en sociale consequenties en leefstijlveranderingen, behorend bij een chronische aandoening. Hier kan ontlasting van de mantelzorger een belangrijk doel zijn.

Naast de dementerende cliënt krijgt de care coach ook te maken met mantelzorgers en familieleden. De draagkracht van de dementerende wordt steeds minder waardoor de familie meer belast wordt en meer draaglast krijgt. Ook krijgt de familie te maken met rouw. Enerzijds met de gevoelens en het verliesgevoel van de dementerende zelf, daarnaast ook met een eigen stukje rouwverwerking. De familie moet afscheid nemen van iemand terwijl diegene lijfelijk wel nog aanwezig is. Ook aan hen besteedt ABC Zorg veel aandacht. ABC Zorg organiseert regelmatig bijeenkomsten waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen met elkaar kunnen delen.

beeldmerk abczorg logo

Dementie