BEGELEIDE ZORG

CARE COACHING

Door onze individuele aanpak kunnen wij u gericht coachen bij de omgang met uw ziektebeeld. We richten ons op motivatiebevordering en zoeken samen naar een constructieve manier om obstakels met betrekking tot uw gezondheid te overwinnen. We helpen u niet alleen omgaan met praktische zaken maar ook uw psyche in balans te brengen in de veranderde gezondheidssituatie.

Als care coach kijk je naar de cliënt in zijn geheel. Zijn medische en emotionele aspecten, maar ook het situatie waarin de cliënt zich bevindt. Samen zoeken naar wat hem/haar of de mantelzorger waarde geeft in het leven. Doelen worden vastgelegd en geëvalueerd in een zorgplan. Door het toepassen van vraagtechnieken komt de care coach erachter in welke fase van verandering deze zich bevindt. Daar kan op ingespeeld worden.

Motiverende gespreksvoering tijdens huisbezoeken is een techniek om gedragsverandering te bewerkstelligen. Door het toepassen van gesprekstechnieken kan het gedrag van de cliënt worden omgebogen en gaat de cliënt inzien dat het ook anders kan. Samen op zoek gaan naar oplossingen en inventariseren welke hulp hierbij nodig is. Te nemen acties worden eveneens vastgesteld in het zorgplan. Eventueel in samenwerking met andere disciplines.

Bij complexe zorgvragen werken we samen met andere zorgverleners zoals huisarts, ergotherapeut, fysiotherapeut of diëtiste.

Door onze gezondheidsondersteuning ontlasten we de mantelzorger door bijvoorbeeld samen met u de dokter of specialist te bezoeken. Mantelzorgers, die voortdurend zorg bieden kunnen zo een dag of middag voor zichzelf nemen. Alle bezoeken en vervolgafspraken worden bijgehouden in uw zorgdossier. ABC ZORG is zorg op maat. Wij bieden professionele hulp waardoor u langer en prettiger in uw eigen omgeving kunt blijven wonen. Zorg in een vertrouwde omgeving, op maat voor u gemaakt.

Als uw woning op medische gronden aangepast moet worden, kunnen wij u, in samenwerking met een ergotherapeut adviseren over woningaanpassingen en het gebruik van verpleeg- en hulpmiddelen.