Respect en aandacht

DEMENTIE

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. Bij dementie worden steeds meer zenuwcellen in de hersenen afgebroken waardoor deze niet goed meer functioneren. Bij sommige mensen met dementie kan het proces van de achteruitgang heel snel verlopen terwijl anderen nog jarenlang een relatief gewoon leven kunnen leiden. De kern van de ziekte is steeds het geheugenverval dat leidt tot problemen in het dagelijks functioneren. Bij dementie is er sprake van diverse symptomen die voor problemen kunnen zorgen op verschillende gebieden:

• het geheugen
• het spreken
• het uitvoeren van handelingen
• het herkennen van dingen en mensen
• het maken van plannen en het organiseren
• stemmingsstoornissen, angst, wanen en hallucinaties

Een vroegtijdige diagnose is belangrijk. Hoe eerder de diagnose dementie gesteld wordt, des te beter een eventuele behandeling helpt om de ziekte te stabiliseren, vertragen of te verzachten. Ook kan de diagnose duidelijkheid en rust geven na een lange periode van onzekerheid. Leven met en zorgen voor een dementerende is vaak niet gemakkelijk. Het gedrag dat de dementerende vertoont, is voor de omgeving vaak raadselachtig en verwarrend want het mist de vroegere voorspelbaarheid.

Iemand met dementie kan zijn tekortkomingen in het begin nog enige tijd verbergen, daarna ontstaan er problemen in het dagelijkse leven, in het huishouden, met huisgenoten en met de verdere omgeving. Ons ruim zorgaanbod biedt de cliënt de mogelijkheid om in zijn eigen omgeving de zorg te krijgen die hij nodig heeft. ABC Zorg biedt begeleiding aan die toegespitst is op de situatie van de cliënt.

ABC Zorg schoolt al haar medewerkers op in het omgaan met dementerende cliënten. De bedoeling van deze scholing is dat dementie meer gaat ‘leven’. Onze care coaches komen bijna dagelijks in contact met mensen met dementie. Door middel van scholing wil ABC Zorg er voor zorgen dat theorie en praktijk meer aan elkaar gekoppeld gaan worden om zo praktische handvatten mee te nemen in de dagelijkse zorg voor mensen met dementie.

Na het herkennen van de hoofdsymptomen wordt besproken wat de juiste wijze is om hier mee om te gaan. Belangrijk is om respect te tonen, de grenzen van de dementerende te leren kennen en gebruik te maken van de mogelijkheden van de cliënt. In het team worden de te nemen acties besproken en bekeken of alle voorwaarden aanwezig zijn. Ervaringen in het team worden gedeeld om de zorg nog beter te kunnen afstemmen. Eenieder voert de te nemen acties uit. De care coach blijft aanspreekpunt c.q. verantwoordelijke.

beeldmerk abczorg logo

Care coaching dementie