Klachtenregelement

 

KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN

 

Een goed contact met de zorgaanbieder/zorgverlener is heel belangrijk

Gelukkig zijn de meeste cliënten tevreden over hun zorgaanbieder en/of zorgverlener. Toch kunt u van mening zijn dat u onzorgvuldig behandeld bent of dat bepaalde zaken beter hadden gekund. Uw opmerkingen of klachten bieden uw zorgaanbieder en/of de zorgverlener de mogelijkheid om de dienstverlening zonodig te verbeteren. In deze folder/pagina kunt u lezen wat u kunt doen als u suggesties of klachten heeft.

 

Probeer samen met uw zorgaanbieder/zorgverlener het probleem op te lossen.

Uw zorgaanbieder en/of zorgverlener stelt het vaak op prijs dat hij of zij direct de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. U kunt uw klacht ook voorleggen aan de direct leidinggevende van degene die de klacht heeft veroorzaakt.

Deze directe benadering gaat niet iedereen even gemakkelijk af, maar als uw zorgaanbieder en/of zorgverlener niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen de klacht op te lossen. Een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven waardoor u samen tot een oplossing van het probleem kunt komen.

 

U hebt de mogelijkheid ondersteuning in te schakelen.

Dit kan via:

  • Stichting Zorggeschil. Stichting Zorggeschil kan informatie geven over de rechten en plichten van de cliënt en adviseren over wat u met uw klacht kunt doen. Een medewerker van Stichting Zorggeschil kan u ook ondersteunen, bijvoorbeeld bij het schrijven van een brief. Stichting Zorggeschil werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg. Op de achterkant van deze folder is aangegeven waar u Stichting Zorggeschil kunt bereiken.
  • De klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris behandelt klachten die rechtstreeks worden ingediend. De klachtenfunctionaris kan het volgende voor u doen: luisteren naar uw verhaal en meedenken over een oplossing; uitleg en informatie geven over de klachtenprocedure bij de thuiszorginstelling; de klacht – eventueel anoniem – registreren.

 

Beoordeling door de Klachtencommissie

Als het bespreken van uw klacht niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid of u wilt een onafhankelijke uitspraak over uw klacht, dan kunt u uw klacht laten behandelen door de klachtencommissie. De klachtencommissie is onpartijdig en bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en tenminste twee andere leden. De klachtencommissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. De klachtencommissie kan daarbij een aanbeveling doen welke maatregelen de hulpverlener kan nemen om herhaling te voorkomen. De klachtencommissie kan geen schadevergoeding toekennen.

 

U dient uw klacht schriftelijk in te dienen bij de klachtencommissie. Stichting Zorggeschil of de klachtenfunctionaris kan u helpen bij het schrijven van de brief.  De klachtencommissie informeert u over de verdere behandeling van uw klacht.

 

Om uw klacht goed te kunnen beoordelen verzamelt de klachtencommissie alle informatie die daarvoor nodig is. Mogelijk wordt u gevraagd om (schriftelijk) een toelichting te geven op uw klacht. Misschien is het zelfs nodig om (een deel van) uw dossier bij de zorgaanbieder en/of zorgverlener op te vragen of om andere betrokkenen te horen. Hiervoor wordt eerst uw toestemming gevraagd.

 

De klachtencommissie kan geen bindende uitspraak doen, dat wil zeggen de zorgaanbieder en/of zorgverlener is niet verplicht het advies van de klachtencommissie op te volgen. Normaal gesproken zal hij/zij dat wel doen. Als u wel een bindende, afdwingbare uitspraak wilt moet u een andere procedure volgen, bijvoorbeeld bij het Regionaal Tuchtcollege of bij de burgerlijke rechter. Stichting Zorggeschil kan u hierover informeren en adviseren.

Zowel Stichting Zorggeschil, de klachtenfunctionaris als de klachtencommissie gaan zorgvuldig om met uw privacy. Aan de klachtenprocedure zijn geen kosten verbonden.

 

 

Adressen:

ABC Zorg

Klachtenfunctionaris: Veronique Raymakers

Adres: Bovenstestraat 73

Postcode + Woonplaats: 6101 EJ Echt

Telefoonnummer: 0475 772592

Stichting Zorggeschil

Postbus 24018

3502 MA UTRECHT

 

 

Download hier de PDF