Professioneel en betrokken

THUISZORG

Onze werkwijze

Ons ruim zorgaanbod biedt u de mogelijkheid om in uw eigen omgeving de zorg te krijgen die u nodig heeft, ongeacht welke leeftijd. Kortom, wij kunnen u een totaalpakket aanbieden. Wij komen bij u thuis voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek zullen we uw zorgvraag en ons aanbod op elkaar afstemmen om te komen tot een heldere en duidelijke zorgovereenkomst. Wij bieden zorg aan op de momenten dat u daar prijs op stelt. Wij houden rekening met de wensen van u en uw directe omgeving.

De inhoud van de zorg wordt omschreven in een zorgleefplan (wat is er aan de hand, wat is het doel en wat moeten we doen om dit doel te bereiken.) Dit zal regelmatig met u geëvalueerd worden zodat dit, indien nodig, tijdig kan worden bijgesteld. Alle relevante gegevens worden vastgelegd in een digitaal zorgdossier dat u te allen tijden kunt inzien. Hierna start de zorgverlening zoals met u is afgesproken en waar ú de regie over houdt. U ontvangt maandelijks een factuur waarop u precies kunt zien welke zorg u heeft ontvangen.

Helder en duidelijk, daar staan we voor.

Wanneer u zorg nodig heeft kunt u contact opnemen met de verpleegkundige van ABC Zorg. Er wordt bekeken voor welke zorg u in aanmerking komt en op hoeveel uren zorg u recht heeft. Als u kiest voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) kunt u zorg inkopen bij ABC Zorg. Bij ABC Zorg werken we in tijdsblokken van elk twee uur, waarin u uw voorkeur kunt aangeven.

Voor huishoudelijke hulp kunt u een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). ABC Zorg helpt u graag bij de aanvraag en begeleiding.

Indien u geen indicatie heeft om zorg of hulp in te kopen kan de verpleegkundige van ABC Zorg uw zorg indiceren.

beeldmerk abczorg logo

Verzorging - Verpleging

beeldmerk abczorg logo

Huishoudelijk

beeldmerk abczorg logo

Begeleiding individueel