VERZORGING - VERPLEGING

Persoonlijke verzorging

Wij bieden hulp bij uw dagelijkse lichamelijke verzorging, zoals:
• het wassen of douchen
• het aan- en uitkleden
• assistentie bij het aanbrengen of aantrekken van hulpmiddelen
• de verzorging van haren
• het omdoen van sieraden
• evt. opmaken, scheren, mond- en gebitsverzorging

Verpleging

Als u verpleegkundige zorg nodig heeft, bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis, helpt de verpleegkundige van ABC ZORG u met eventuele wondverzorging, het toedienen van medicatie en verricht andere verpleegkundige werkzaamheden. Zij heeft overzicht over het hele ziekteproces, regelt en coördineert. Daarnaast geeft de verpleegkundige voorlichting over het gebruik van medicijnen en advies over de juiste voeding.

Zorgverzekeringswet 

Om verzorging en verpleging te kunnen ontvangen moet u een geldige indicatie hebben. Deze is voor u door een wijkverpleegkundige (niveau 5) van ABC Zorg te indiceren. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u of u recht heeft op zorg en op hoeveel uren. Hiervoor ligt een gedegen zorgplan ten grondslag. Als de beschikking in een persoonsgebonden budget is afgegeven kunt u de zorg bij ABC Zorg inkopen. Mocht de indicatie door uw verzekering zijn goedgekeurd, maar het bijbehorend budgetplan niet, dan kunt u toch de zorg inkopen. Echter krijgt u niet het volledige bedrag vergoed en betaalt u een deel zelf. Dit is afhankelijk van uw aanvullende polis.

Wet Langdurige zorg 

Binnen de Wet Langdurige Zorg kunt u ook verzorging en verpleging krijgen, maar ook begeleiding individueel en begeleiding groep. Deze wet is er op gericht dat het om langdurige zorg gaat. De indicatiestelling gebeurt door het CIZ. Meer informatie vindt u ook op: www.ciz.nl

ABC Zorg kan u helpen bij de aanvraag bij het CIZ.

beeldmerk abczorg logo

Thuiszorg

beeldmerk abczorg logo

Huishoudelijk

beeldmerk abczorg logo

Begeleiding individueel